Bëhu partner

Audienca

Është për të gjithë!
Podcast Zë Me Mirën ka kryesisht ndjekës moshat nga 25 deri 44 vjeç, ku dominojnë gratë dhe vajzat, por shpërndahet edhe në adoleshentë e moshën e tretë.

Gjeografia

Jemi kudo!
Pjesa më e madhe e ndjekësve të Podcast Zë me Mirën jetojnë në Shqipëri, por jehona e tij shtrihet gjerë në rajon dhe më tej.

Treguesit kryesorë

  • 101 intervista
  • 229 video
  • 6 shtete
  • 501,749 vizitorë unikë
  • 650 mijë totali i orëve të para
  • 4.1 milionë totali i shikimeve

Bëhu pjesë e Zë me Mirën

Premiun Partnership Brand
5,000 Euro/Muaj

Gold Partnership Brand
3,000 Euro/muaj

Silver Partnership Brand
1,000 Euro/muaj